0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đuôi chuột chống ăn mòn Xpark

8104-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đuôi chuột chống ăn mòn Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8104-17 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-17 ; 17 mm 1₫
8104-19 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-19 ; 19 mm 1₫
8104-22 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-22 ; 22 mm 1₫
8104-24 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-24 ; 24 mm 1₫
8104-27 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-27 ; 27 mm 1₫
8104-30 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-30 ; 30 mm 1₫
8104-32 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-32 ; 32 mm 1₫
8104-36 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-36 ; 36 mm 1₫
8104-41 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-41 ; 41 mm 1₫
8104-46 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104-46 ; 46 mm 1₫
8104A-17 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-17 ; 17 mm 1₫
8104A-19 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-19 ; 19 mm 1₫
8104A-22 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-22 ; 22 mm 1₫
8104A-24 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-24 ; 24 mm 1₫
8104A-27 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-27 ; 27 mm 1₫
8104A-30 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-30 ; 30 mm 1₫
8104A-32 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-32 ; 32 mm 1₫
8104A-36 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-36 ; 36 mm 1₫
8104A-41 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-41 ; 41 mm 1₫
8104A-46 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8104A-46 ; 46 mm 1₫
8105-17 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-17 ; 17 mm 1₫
8105-19 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-19 ; 19 mm 1₫
8105-22 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-22 ; 22 mm 1₫
8105-24 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-24 ; 24 mm 1₫
8105-27 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-27 ; 27 mm 1₫
8105-30 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-30 ; 30 mm 1₫
8105-32 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-32 ; 32 mm 1₫
8105-36 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-36 ; 36 mm 1₫
8105-41 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-41 ; 41 mm 1₫
8105-46 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 8105-46 ; 46 mm 1₫
8112-14 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-14 ; 14 mm 1₫
8112-17 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-17 ; 17 mm 1₫
8112-19 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-19 ; 19 mm 1₫
8112-22 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-22 ; 22 mm 1₫
8112-24 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-24 ; 24 mm 1₫
8112-27 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-27 ; 27 mm 1₫
8112-30 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-30 ; 30 mm 1₫
8112-32 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-32 ; 32 mm 1₫
8112-36 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-36 ; 36 mm 1₫
8112-41 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-41 ; 41 mm 1₫
8112-46 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112-46 ; 46 mm 1₫
8112A-14 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-14 ; 14 mm 1₫
8112A-17 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-17 ; 17 mm 1₫
8112A-19 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-19 ; 19 mm 1₫
8112A-22 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-22 ; 22 mm 1₫
8112A-24 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-24 ; 24 mm 1₫
8112A-27 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-27 ; 27 mm 1₫
8112A-30 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-30 ; 30 mm 1₫
8112A-32 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-32 ; 32 mm 1₫
8112A-36 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-36 ; 36 mm 1₫
8112A-41 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-41 ; 41 mm 1₫
8112A-46 Cờ lê 1 đầu tròng đuôi chuột 8112A-46 ; 46 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8104-17 17 320
8104-19 19 350
8104-22 22 350
8104-24 24 370
8104-27 27 370
8104-30 30 400
8104-32 32 400
8104-36 36 430
8104-41 41 470
8104-46 46 500
8104A-17 17 320
8104A-19 19 350
8104A-22 22 350
8104A-24 24 370
8104A-27 27 370
8104A-30 30 400
8104A-32 32 400
8104A-36 36 430
8104A-41 41 470
8104A-46 46 500
8105-17 17
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085