0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đóng đầu tròng Xpark

8113-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đóng đầu tròng Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8113-17 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-17 ; 17 mm 1₫
8113-19 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-19 ; 19 mm 1₫
8113-22 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-22 ; 22 mm 1₫
8113-24 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-24 ; 24 mm 1₫
8113-27 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-27 ; 27 mm 1₫
8113-30 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-30 ; 30 mm 1₫
8113-32 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-32 ; 32 mm 1₫
8113-34 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-34 ; 34 mm 1₫
8113-36 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-36 ; 36 mm 1₫
8113-38 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-38 ; 38 mm 1₫
8113-41 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-41 ; 41 mm 1₫
8113-46 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-46 ; 46 mm 1₫
8113-50 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-50 ; 50 mm 1₫
8113-55 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-55 ; 55 mm 1₫
8113-60 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-60 ; 60 mm 1₫
8113-65 Cờ lê đóng đầu tròng 8113-65 ; 65 mm 1₫
8114-24 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-24 ; 24 mm 1₫
8114-27 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-27 ; 27 mm 1₫
8114-30 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-30 ; 30 mm 1₫
8114-32 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-32 ; 32 mm 1₫
8114-36 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-36 ; 36 mm 1₫
8114-41 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-41 ; 41 mm 1₫
8114-46 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-46 ; 46 mm 1₫
8114-50 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-50 ; 50 mm 1₫
8114-55 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-55 ; 55 mm 1₫
8114-60 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-60 ; 60 mm 1₫
8114-65 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-65 ; 65 mm 1₫
8114-70 Cờ lê đóng đầu tròng 8114-70 ; 70 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê đóng đầu tròng  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8113-17 17 145
8113-19 19 145
8113-22 22 155
8113-24 24 165
8113-27 27 175
8113-30 30 185
8113-32 32 185
8113-34 34 200
8113-36 36 205
8113-38 38 215
8113-41 41 225
8113-46 46 235
8113-50 50 250
8113-55 55 265
8113-60 60 274
8113-65 65 298
     
     
     
  Cờ lê đóng đầu tròng  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8114-24 24 160
8114-27 27 175
8114-30
Hotline: 0911980085