0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đóng đầu tròng Titanium Xpark

5112-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đóng đầu tròng Titanium Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5112-17 Cờ lê đóng đầu tròng 17mm 1₫
5112-19 Cờ lê đóng đầu tròng 19mm 1₫
5112-22 Cờ lê đóng đầu tròng 22mm 1₫
5112-24 Cờ lê đóng đầu tròng 24mm 1₫
5112-27 Cờ lê đóng đầu tròng 27mm 1₫
5112-30 Cờ lê đóng đầu tròng 30mm 1₫
5112-32 Cờ lê đóng đầu tròng 32mm 1₫
5112-36 Cờ lê đóng đầu tròng 36mm 1₫
5112A-17 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 17mm 1₫
5112A-19 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 19mm 1₫
5112A-22 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 22mm 1₫
5112A-24 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 24mm 1₫
5112A-27 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 27mm 1₫
5112A-30 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 30mm 1₫
5112A-32 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 32mm 1₫
5112A-36 Cờ lê đóng đầu tròng kích thước 36mm 1₫
5113-19 Cờ lê đóng đầu tròng nghiêng 75 độ 19mm 1₫
5113-22 Cờ lê đóng đầu tròng nghiêng 75 độ 22mm 1₫
5113-24 Cờ lê đóng đầu tròng nghiêng 75 độ 24mm 1₫
5113-27 Cờ lê đóng đầu tròng nghiêng 75 độ 27mm 1₫
5113-30 Cờ lê đóng đầu tròng nghiêng 75 độ 30mm 1₫
5113-32 Cờ lê đóng đầu tròng nghiêng 75 độ 32mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê đóng đầu tròng  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
5112-17 17 145
5112-19 19 145
5112-22 22 155
5112-24 24 165
5112-27 27 175
5112-30 30 185
5112-32 32 185
5112-36 36 205
5112A-17 17 145
5112A-19 19 145
5112A-22 22 155
5112A-24 24 165
5112A-27 27 175
5112A-30 30 185
5112A-32 32 185
5112A-36 36 205
     
  Cờ lê đóng đầu tròng nghiêng 75 độ  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
5113-19 19 220
5113-22
Hotline: 0911980085