0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đóng, cờ lê đuôi chuột Xpark

3312-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đóng, cờ lê đuôi chuột Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3312-17 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 17 mm 1₫
3312-19 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 19 mm 1₫
3312-22 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 22 mm 1₫
3312-24 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 24 mm 1₫
3312-27 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 27 mm 1₫
3312-30 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 30 mm 1₫
3312-32 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 32 mm 1₫
3312-36 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 36 mm 1₫
3312-41 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 41 mm 1₫
3312-46 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 46 mm 1₫
3312-50 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 50 mm 1₫
3312-55 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 55 mm 1₫
3312-60 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 60 mm 1₫
3312-65 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 65 mm 1₫
3312-70 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 70 mm 1₫
3312-75 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 75 mm 1₫
3312-80 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 80 mm 1₫
3312-85 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 85 mm 1₫
3312-90 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 90 mm 1₫
3312-95 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 95 mm 1₫
3312-100 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 100 mm 1₫
3312-110 Cờ lê đuôi chuột đầu tròng 110 mm 1₫
3311-22 Cờ lê đóng cán dài 22 mm 1₫
3311-24 Cờ lê đóng cán dài 24 mm 1₫
3311-27 Cờ lê đóng cán dài 27 mm 1₫
3311-30 Cờ lê đóng cán dài 30 mm 1₫
3311-32 Cờ lê đóng cán dài 32 mm 1₫
3311-36 Cờ lê đóng cán dài 36 mm 1₫
3311-41 Cờ lê đóng cán dài 41 mm 1₫
3311-46 Cờ lê đóng cán dài 46 mm 1₫
3311-50 Cờ lê đóng cán dài 50 mm 1₫
3311-55 Cờ lê đóng cán dài 55 mm 1₫
3311-60 Cờ lê đóng cán dài 60 mm 1₫
3311-65 Cờ lê đóng cán dài 65 mm 1₫
3311-70 Cờ lê đóng cán dài 70 mm 1₫
3311-75 Cờ lê đóng cán dài 75 mm 1₫
3311-80 Cờ lê đóng cán dài 80 mm 1₫
3311-85 Cờ lê đóng cán dài 85 mm 1₫
3311-90 Cờ lê đóng cán dài 90 mm 1₫
311-100 Cờ lê đóng cán dài 100 mm 1₫
3313-27 Cờ lê đầu chụp Bulong 27 mm 1₫
3313-30 Cờ lê đầu chụp Bulong 30 mm 1₫
3313-32 Cờ lê đầu chụp Bulong 32 mm 1₫
3313-36 Cờ lê đầu chụp Bulong 36 mm 1₫
3313-41 Cờ lê đầu chụp Bulong 41 mm 1₫
3313-46 Cờ lê đầu chụp Bulong 46 mm 1₫
3313-50 Cờ lê đầu chụp Bulong 50 mm 1₫
3313-55 Cờ lê đầu chụp Bulong 55 mm 1₫
3313-60 Cờ lê đầu chụp Bulong 60 mm 1₫
3313-65 Cờ lê đầu chụp Bulong 65 mm 1₫
3313-70 Cờ lê đầu chụp Bulong 70 mm 1₫
3313-75 Cờ lê đầu chụp Bulong 75 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê đóng cán dài     
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Trọng lượng
mm 
3311-22 22 190 170
3311-24 24 215 210
3311-27 27 230 265
3311-30 30 255 370
3311-32 32 265 445
3311-36 36 295 600
3311-41 41 330 835
3311-46 46 365 1135
3311-50 50 400 1400
3311-55 55 445 1830
3311-60 60 474 2180
3311-65 65 510 2600
3311-70 70 555 3050
3311-75 75 590 3085
3311-80 80
Giới Thiệu Hãng KS Tools
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085