0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đóng, cờ lê đuôi chuột

138-12
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đóng, cờ lê đuôi chuột
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
138-12 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 12 mm 1₫
138-14 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 14 mm 1₫
138-17 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 17 mm 1₫
138-19 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 19 mm 1₫
138-22 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 22 mm 1₫
138-24 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 24 mm 1₫
138-27 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 27 mm 1₫
138-30 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 30 mm 1₫
138-32 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 32 mm 1₫
138-34 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 34 mm 1₫
138-36 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 36 mm 1₫
138-41 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 41 mm 1₫
138-46 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 46 mm 1₫
138-50 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 50 mm 1₫
138-55 Cờ lê đóng miệng nghiêng 30º 55 mm 1₫
139-17 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 17 mm 1₫
139-19 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 19 mm 1₫
139-22 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 22 mm 1₫
139-24 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 24 mm 1₫
139-27 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 27 mm 1₫
139-30 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 30 mm 1₫
139-32 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 32 mm 1₫
139-36 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 36 mm 1₫
139-41 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 41 mm 1₫
139-46 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 46 mm 1₫
139-50 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 50 mm 1₫
139-55 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 55 mm 1₫
139-60 Cờ lê miệng mở đuôi chuột 60 mm 1₫
140-8 Cờ lê 1 đầu mở 8 mm 1₫
140-10 Cờ lê 1 đầu mở 10 mm 1₫
140-12 Cờ lê 1 đầu mở 12 mm 1₫
140-14 Cờ lê 1 đầu mở 14 mm 1₫
140-17 Cờ lê 1 đầu mở 17 mm 1₫
140-19 Cờ lê 1 đầu mở 19 mm 1₫
140-22 Cờ lê 1 đầu mở 22 mm 1₫
140-24 Cờ lê 1 đầu mở 24 mm 1₫
140-27 Cờ lê 1 đầu mở 27 mm 1₫
140-30 Cờ lê 1 đầu mở 30 mm 1₫
140-32 Cờ lê 1 đầu mở 32 mm 1₫
140-34 Cờ lê 1 đầu mở 34 mm 1₫
140-36 Cờ lê 1 đầu mở 36 mm 1₫
140-41 Cờ lê 1 đầu mở 41 mm 1₫
140-46 Cờ lê 1 đầu mở 46 mm 1₫
140-50 Cờ lê 1 đầu mở 50 mm 1₫
140-55 Cờ lê 1 đầu mở 55 mm 1₫
140-60 Cờ lê 1 đầu mở 60 mm 1₫
140-65 Cờ lê 1 đầu mở 65 mm 1₫
140-70 Cờ lê 1 đầu mở 70 mm 1₫
140-75 Cờ lê 1 đầu mở 75 mm 1₫
140D-22 Cờ lê 1 đầu mở 22 1₫
140D-24 Cờ lê 1 đầu mở 24 1₫
140D-27 Cờ lê 1 đầu mở 27 1₫
140D-30 Cờ lê 1 đầu mở 30 1₫
140D-32 Cờ lê 1 đầu mở 32 1₫
140D-36 Cờ lê 1 đầu mở 36 1₫
140D-41 Cờ lê 1 đầu mở 41 1₫
140D-46 Cờ lê 1 đầu mở 46 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Đơn vị Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
138-12 12 mm 120 55 50
138-14 14 mm 130 90 80
138-17 17 mm 150 125 115
138-19 19 mm 170 180 165
138-22 22 mm 190 250 230
138-24 24 mm 210 255 235
138-27 27 mm 230 380 350
138-30 30 mm 250 490 450
138-32 32 mm 270 590 545
138-34 34 mm 280 720 660
138-36 36
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085