0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đầu tròng đuôi chuột

5110-8
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đầu tròng đuôi chuột
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5110-8 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-8 .8mm 1₫
5110-10 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-10 kt 10mm 1₫
5110-12 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-12 kt 12mm 1₫
5110-14 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-14 kt 14mm 1₫
5110-17 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-17 kt 17mm 1₫
5110-19 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-19 kt 19mm 1₫
5110-22 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-22 kt 22mm 1₫
5110-24 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-24 kt 24mm 1₫
5110-27 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-27 kt 27mm 1₫
5110-30 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-30 kt 30mm 1₫
5110-32 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-32 kt 32mm 1₫
5110-36 Cờ lê đuôi chuột Model 5110-36 kt 36mm 1₫
5110A-8 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-8 kt 8mm 1₫
5110A-10 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-10 kt 10mm 1₫
5110A-12 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-12 kt 12mm 1₫
5110A-14 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-14 kt 14mm 1₫
5110A-17 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-17 kt 17mm 1₫
5110A-19 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-19 kt 19mm 1₫
5110A-22 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-22 kt 22mm 1₫
5110A-24 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-24 kt 24mm 1₫
5110A-27 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-27 kt 27mm 1₫
5110A-30 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-30 kt 30mm 1₫
5110A-32 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-32 kt 32mm 1₫
5110A-36 Cờ lê đuôi chuột Model 5110A-36 kt 36mm 1₫
5111-7 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-7 ,7mm 1₫
5111-8 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-8 ,8mm 1₫
5111-10 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-10 ,10mm 1₫
5111-12 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-12 ,12mm 1₫
5111-14 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-14 ,14mm 1₫
5111-17 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-17 ,17mm 1₫
5111-19 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-19 ,19mm 1₫
5111-22 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-22 ,22mm 1₫
5111-24 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-24 ,24mm 1₫
5111-27 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-27 ,27mm 1₫
5111-30 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-30 ,30mm 1₫
5111-32 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-32 ,32mm 1₫
5111-36 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111-36 ,36mm 1₫
5111A-7 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-7 ,7mm 1₫
5111A-8 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-8 ,8mm 1₫
5111A-10 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-10 ,10mm 1₫
5111A-12 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-12 ,12mm 1₫
5111A-14 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-14 ,14mm 1₫
5111A-17 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-17 ,17mm 1₫
5111A-19 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-19 ,19mm 1₫
5111A-22 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-22 ,22mm 1₫
5111A-24 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-24 ,24mm 1₫
5111A-27 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-27 ,27mm 1₫
5111A-30 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-30 ,30mm 1₫
5111A-32 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-32 ,32mm 1₫
5111A-36 Cờ lê 1 đầu tròng model 5111A-36 ,36mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê đầu tròng đuôi chuột  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm 
5110-8 8 210
5110-10 10 230
5110-12 12 250
5110-14 14 270
5110-17 17 310
5110-19 19 330
5110-22 22 350
5110-24 24 370
5110-27 27 400
5110-30 30 430
5110-32 32 430
5110-36 36 460
5110A-8 8 210
5110A-10 10 230
5110A-12 12 250
5110A-14 14 270
5110A-17 17 310
5110A-19 19 330
5110A-22 22 350
5110A-24 24 370
Hotline: 0911980085