0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê cách điện Xpark

6401-8
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê cách điện Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
6401-8 Cờ lê 1 đầu mở 6401-8 ; 8 mm 1₫
6401-10 Cờ lê 1 đầu mở 6401-10 ; 10 mm 1₫
6401-12 Cờ lê 1 đầu mở 6401-12 ; 12 mm 1₫
6401-14 Cờ lê 1 đầu mở 6401-14 ; 14 mm 1₫
6401-17 Cờ lê 1 đầu mở 6401-17 ; 17 mm 1₫
6401-19 Cờ lê 1 đầu mở 6401-19 ; 19 mm 1₫
6401-22 Cờ lê 1 đầu mở 6401-22 ; 22 mm 1₫
6401-24 Cờ lê 1 đầu mở 6401-24 ; 24 mm 1₫
6401-27 Cờ lê 1 đầu mở 6401-27 ; 27 mm 1₫
6401-30 Cờ lê 1 đầu mở 6401-30 ; 30 mm 1₫
6401-32 Cờ lê 1 đầu mở 6401-32 ; 32 mm 1₫
6401A-8 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-8 ; 8 mm 1₫
6401A-10 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-10 ; 10 mm 1₫
6401A-12 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-12 ; 12 mm 1₫
6401A-14 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-14 ; 14 mm 1₫
6401A-17 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-17 ; 17 mm 1₫
6401A-19 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-19 ; 19 mm 1₫
6401A-22 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-22 ; 22 mm 1₫
6401A-24 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-24 ; 24 mm 1₫
6401A-27 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-27 ; 27 mm 1₫
6401A-30 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-30 ; 30 mm 1₫
6401A-32 Cờ lê 1 đầu mở 6401A-32 ; 32 mm 1₫
6403-8 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-8 ; 8 mm 1₫
6403-10 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-10 ; 10 mm 1₫
6403-12 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-12 ; 12 mm 1₫
6403-14 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-14 ; 14 mm 1₫
6403-17 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-17 ; 17 mm 1₫
6403-19 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-19 ; 19 mm 1₫
6403-22 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-22 ; 22 mm 1₫
6403-24 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-24 ; 24 mm 1₫
6403-27 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-27 ; 27 mm 1₫
6403-30 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-30 ; 30 mm 1₫
6403-32 Cờ lê 1 đầu tròng 6403-32 ; 32 mm 1₫
6404-10 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-10 ; 10 mm 1₫
6404-12 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-12 ; 12 mm 1₫
6404-14 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-14 ; 14 mm 1₫
6404-17 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-17 ; 17 mm 1₫
6404-19 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-19 ; 19 mm 1₫
6404-22 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-22 ; 22 mm 1₫
6404-24 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-24 ; 24 mm 1₫
6404-27 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-27 ; 27 mm 1₫
6404-30 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-30 ; 30 mm 1₫
6404-32 Cờ lê 1 đầu tròng 6404-32 ; 32 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu mở  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
6401-8 8 95
6401-10 10 100
6401-12 12 110
6401-14 14 140
6401-17 17 160
6401-19 19 170
6401-22 22 195
6401-24 24 220
6401-27 27 240
6401-30 30 260
6401-32 32 275
6401A-8 8 95
6401A-10 10 100
6401A-12 12 110
6401A-14 14 140
6401A-17 17 160
6401A-19 19 170
6401A-22 22 195
6401A-24 24 220
6401A-27 27 240
6401A-30 30
Hotline: 0911980085