0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê cách điện Xpark

7401-8
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê cách điện Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
7401-8 cờ lê 1 đầu mở 8 mm 1₫
7401-10 cờ lê 1 đầu mở 10 mm 1₫
7401-12 cờ lê 1 đầu mở 12 mm 1₫
7401-14 cờ lê 1 đầu mở 14 mm 1₫
7401-17 cờ lê 1 đầu mở 17 mm 1₫
7401-19 cờ lê 1 đầu mở 19 mm 1₫
7401-22 cờ lê 1 đầu mở 22 mm 1₫
7401-24 cờ lê 1 đầu mở 24 mm 1₫
7401-27 cờ lê 1 đầu mở 27 mm 1₫
7401-30 cờ lê 1 đầu mở 30 mm 1₫
7401-32 cờ lê 1 đầu mở 32 mm 1₫
7401A-8 cờ lê 1 đầu mở - 8 mm 1₫
7401A-10 cờ lê 1 đầu mở - 10 mm 1₫
7401A-12 cờ lê 1 đầu mở - 12 mm 1₫
7401A-14 cờ lê 1 đầu mở - 14 mm 1₫
7401A-17 cờ lê 1 đầu mở - 17 mm 1₫
7401A-19 cờ lê 1 đầu mở - 19 mm 1₫
7401A-22 cờ lê 1 đầu mở - 22 mm 1₫
7401A-24 cờ lê 1 đầu mở - 24 mm 1₫
7401A-27 cờ lê 1 đầu mở - 27 mm 1₫
7401A-30 cờ lê 1 đầu mở - 30 mm 1₫
7401A-32 cờ lê 1 đầu mở - 32 mm 1₫
7403-8 cờ lê 1 đầu tròng 8 mm 1₫
7403-10 cờ lê 1 đầu tròng 10 mm 1₫
7403-12 cờ lê 1 đầu tròng 12 mm 1₫
7403-14 cờ lê 1 đầu tròng 14 mm 1₫
7403-17 cờ lê 1 đầu tròng 17 mm 1₫
7403-19 cờ lê 1 đầu tròng 19 mm 1₫
7403-22 cờ lê 1 đầu tròng 22 mm 1₫
7403-24 cờ lê 1 đầu tròng 24 mm 1₫
7403-27 cờ lê 1 đầu tròng 27 mm 1₫
7403-30 cờ lê 1 đầu tròng 30 mm 1₫
7403-32 cờ lê 1 đầu tròng 32 mm 1₫
7404-10 cờ lê 1 đầu tròng - 10 mm 1₫
7404-12 cờ lê 1 đầu tròng - 12 mm 1₫
7404-14 cờ lê 1 đầu tròng - 14 mm 1₫
7404-17 cờ lê 1 đầu tròng - 17 mm 1₫
7404-19 cờ lê 1 đầu tròng - 19 mm 1₫
7404-22 cờ lê 1 đầu tròng - 22 mm 1₫
7404-24 cờ lê 1 đầu tròng - 24 mm 1₫
7404-27 cờ lê 1 đầu tròng - 27 mm 1₫
7404-30 cờ lê 1 đầu tròng - 30 mm 1₫
7404-32 cờ lê 1 đầu tròng - 32 mm 1₫
7404A-10 cờ lê 1 đầu tròng , 10 mm 1₫
7404A-12 cờ lê 1 đầu tròng , 12 mm 1₫
7404A-14 cờ lê 1 đầu tròng , 14 mm 1₫
7404A-17 cờ lê 1 đầu tròng , 17 mm 1₫
7404A-19 cờ lê 1 đầu tròng , 19 mm 1₫
7404A-22 cờ lê 1 đầu tròng , 22 mm 1₫
7404A-24 cờ lê 1 đầu tròng , 24 mm 1₫
7404A-27 cờ lê 1 đầu tròng , 27 mm 1₫
7404A-30 cờ lê 1 đầu tròng , 30 mm 1₫
7404A-32 cờ lê 1 đầu tròng , 32 mm 1₫
7406-1417 cờ lê đuôi chuột 14 x 17 mm 1₫
7406-1719 cờ lê đuôi chuột 17 x 19 mm 1₫
7406-1922 cờ lê đuôi chuột 19x 22 mm 1₫
7406-2224 cờ lê đuôi chuột 22x24 mm 1₫

Tổng tiền:

  cờ lê 1 đầu mở  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
7401-8 8 95
7401-10 10 100
7401-12 12 110
7401-14 14 140
7401-17 17 160
7401-19 19 170
7401-22 22 195
7401-24 24 220
7401-27 27 240
7401-30 30 260
7401-32 32 275
     
7401A-8 8 95
7401A-10 10 100
7401A-12 12 110
7401A-14 14 140
7401A-17 17 160
7401A-19 19 170
7401A-22 22 195
7401A-24 24 220
7401A-27 27 240
7401A-30
Hotline: 0911980085