0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15°

151A-1719
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15°
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
151A-1719 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 17*19 mm 1₫
151A-1922 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 19*22 mm 1₫
151A-1924 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 19*24 mm 1₫
151A-2123 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 21*23 mm 1₫
151A-2224 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 22*24 mm 1₫
151A-2427 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 24*27 mm 1₫
151A-2730 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 27*30 mm 1₫
151A-3032 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 30*32 mm 1₫
151A-3236 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 32*36 mm 1₫
151A-3641 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 36*41 mm 1₫
151A-4146 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 41*46 mm 1₫
151A-4650 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 46*50 mm 1₫
151A-5055 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 15° 50*55 mm 1₫
152A-0607 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 6*7 mm 1₫
152A-0709 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 7*9 mm 1₫
152A-0810 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 8*10 mm 1₫
152A-0911 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 9*11 mm 1₫
152A-1012 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 10*12 mm 1₫
152A-1214 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 12*14 mm 1₫
152A-1417 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 14*17 mm 1₫
152A-1719 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 17*19 mm 1₫
152A-1922 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 19*22 mm 1₫
152A-1924 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 19*24 mm 1₫
152A-2123 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 21*23 mm 1₫
152A-2126 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 21*26 mm 1₫
152A-2224 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 22*24 mm 1₫
152A-2326 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 23*26 mm 1₫
152A-2427 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 24*27 mm 1₫
152A-2430 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 24*30 mm 1₫
152A-2528 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 25*28 mm 1₫
152A-2730 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 27*30 mm 1₫
152A-3032 Cờ lê 2 đầu tròng chữ S 30*32 mm 1₫
153-1002 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1/4*5/16 " 1₫
153-1004 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 5/16*3/8 " 1₫
153-1006 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 3/8*7/16 " 1₫
153-1008 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 7/16*1/2 " 1₫
153-1010 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1/2*9/16 " 1₫
153-1012 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 9/16*5/8 " 1₫
153-1014 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 5/8*11/16 " 1₫
153-1016 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 11/16*3/4 " 1₫
153-1018 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 3/4*13/16 " 1₫
153-1020 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 13/16*7/8 " 1₫
153-1022 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 7/8*15/16 " 1₫
153-1024 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 15/16*1 " 1₫
153-1026 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1*1-1/16 " 1₫
153-1028 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-1/16*1-1/8 " 1₫
153-1030 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-1/8*1-3/16 " 1₫
153-1032 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-3/16*1-1/4 " 1₫
153-1034 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-1/4*1-5/16 " 1₫
153-1036 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-5/16*1-3/8 " 1₫
153-1038 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-3/8*1-7/16 " 1₫
153-1040 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-7/16*1-5/8 " 1₫
153-1042 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-1/2*1-9/16 " 1₫
153-1044 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-5/8*1-13/16 " 1₫
153-1046 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 1-13/16*2 " 1₫
153-1048 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 2*2-3/16 " 1₫
153-1050 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 2*2-3/8 " 1₫
153-1052 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 2-3/16*2-3/8 " 1₫
153-1054 Cờ lê 2 đầu tròng hệ Inch 2-3/8*2-3/4 " 1₫

Tổng tiền:

Nội dung đang được cập nhật
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085