0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 2 đầu tròng JTC

PE0607
Cờ lê - Mỏ lết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 2 đầu tròng JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
PE0607 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 6x7 mm 1₫
PE0809 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 8x9 mm 1₫
PE0810 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 8x10 mm 1₫
PE1012 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 10x12 mm 1₫
PE1113 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 11x13 mm 1₫
PE1214 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 12x14 mm 1₫
PE1415 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 14x15 mm 1₫
PE1417 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 14x17 mm 1₫
PE1617 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 16x17 mm 1₫
PE1719 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 17x19 mm 1₫
PE1819 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 18x19 mm 1₫
PE1921 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 19x21 mm 1₫
PE2123 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 21x23 mm 1₫
PE2224 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 22x24 mm 1₫
PE2326 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 23x26 mm 1₫
PE2427 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ 24x27 mm 1₫
PR0607 Cờ lê 2 đầu tròng 6 x 7 mm 1₫
PR0809 Cờ lê 2 đầu tròng 8 x 9 mm 1₫
PR0810 Cờ lê 2 đầu tròng 8 x 10 mm 1₫
PR1012 Cờ lê 2 đầu tròng 10 x 12 mm 1₫
PR1113 Cờ lê 2 đầu tròng 11 x 13 mm 1₫
PR1214 Cờ lê 2 đầu tròng 12 x 14 mm 1₫
PR1415 Cờ lê 2 đầu tròng 14 x 15 mm 1₫
PR1417 Cờ lê 2 đầu tròng 14 x 17 mm 1₫
PR1617 Cờ lê 2 đầu tròng 16 x 17 mm 1₫
PR1719 Cờ lê 2 đầu tròng 17 x19 mm 1₫
PR1819 Cờ lê 2 đầu tròng 18 x 19 mm 1₫
PR1921 Cờ lê 2 đầu tròng 19 x 21 mm 1₫
PR2123 Cờ lê 2 đầu tròng 21 x23 mm 1₫
PR2224 Cờ lê 2 đầu tròng 22 x24 mm 1₫
PR2326 Cờ lê 2 đầu tròng 23 x 26 mm 1₫
PR2427 Cờ lê 2 đầu tròng 24 x 27 mm 1₫
PQ0607 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 6x7 mm 1₫
PQ0809 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 8x9 mm 1₫
PQ0810 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 8x10 mm 1₫
PQ1011 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 10x11 mm 1₫
PQ1012 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 10x12 mm 1₫
PQ1213 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 12x13 mm 1₫
PQ1214 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 12x14 mm 1₫
PQ1415 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 14x15 mm 1₫
PQ1417 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 14x17 mm 1₫
PQ1617 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 16x17 mm 1₫
PQ1719 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 17x19 mm 1₫
PQ1819 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 18x19 mm 1₫
PQ1921 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 19x21 mm 1₫
PQ2022 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 20x22 mm 1₫
PQ2123 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 21x23 mm 1₫
PQ2224 Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ 22x24 mm 1₫
3226 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 8x10 mm 1₫
3219 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 10x12 mm 1₫
3220 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 12x14 mm 1₫
3211 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 13x15 mm 1₫
3212 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 14x17 mm 1₫
3221 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 16x18 mm 1₫
3222 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 17x19 mm 1₫
3228 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 19x21 mm 1₫
3227 Cờ lê 2 đầu tròng loại dài 22x24 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 45 độ  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
PE0607 6x7 165
PE0809 8x9 175
PE0810 8x10 185
PE1012 10x12 195
PE1113 11x13 205
PE1214 12x14 210
PE1415 14x15 230
PE1417 14x17 235
PE1617 16x17 240
PE1719 17x19 250
PE1819 18x19 250
PE1921 19x21 270
PE2123 21x23 320
PE2224 22x24 320
PE2326 23x26 360
PE2427 24x27 360
PR0607 6 x 7 165
PR0809 8 x 9 175
PR0810 8 x 10 185
PR1012 10 x 12 195
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085