0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 2 đầu tròng

3314-1719
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 2 đầu tròng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3314-1719 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-1719 17*19mm 1₫
3314-1722 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-1922 19*22mm 1₫
3314-1724 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-1924 19*24mm 1₫
3314-2123 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-2123 21*23mm 1₫
3314-2224 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-2224 22*24mm 1₫
3314-2427 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-2427 24*27mm 1₫
3314-2730 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-2730 27*30mm 1₫
3314-3032 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-3032 30*32mm 1₫
3314-3236 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-3236 32*36mm 1₫
3314-3641 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-3641 36*41mm 1₫
3314-4146 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-4146 41*46mm 1₫
3314-4650 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-4650 46*50mm 1₫
3314-5055 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-5055 50*55mm 1₫
3314-5560 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-5560 55*60mm 1₫
3314-6065 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-6065 60*65mm 1₫
3314-6570 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-6570 65*70mm 1₫
3314-7075 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-7075 70*75mm 1₫
3314-7580 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3314-7580 75*80mm 1₫
3315-1719 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-1719 17*19mm 1₫
3315-1922 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-1922 19*22mm 1₫
3315-2224 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-2224 22*24mm 1₫
3315-2427 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-2427 24*27mm 1₫
3315-2430 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-2430 24*30mm 1₫
3315-2528 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-2528 25*28mm 1₫
3315-2730 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-2730 27*30mm 1₫
3315-3032 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-3032 30*32mm 1₫
3315-3034 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-3034 30*34mm 1₫
3315-3236 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-3236 32*36mm 1₫
3315-3436 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-3436 34*36mm 1₫
3315-3641 Cờ lê 2 đầu tròng Model 3315-3641 36*41mm 1₫
3321-1002 Cờ lê móc Model 3321-1002 30-32mm 1₫
3321-1004 Cờ lê móc Model 3321-1004 34-36mm 1₫
3321-1006 Cờ lê móc Model 3321-1006 40-42mm 1₫
3321-1008 Cờ lê móc Model 3321-1008 45-50mm 1₫
3321-1010 Cờ lê móc Model 3321-1010 52-55mm 1₫
3321-1012 Cờ lê móc Model 3321-1012 58-62mm 1₫
3321-1014 Cờ lê móc Model 3321-1014 68-75mm 1₫
3321-1016 Cờ lê móc Model 3321-1016 80-90mm 1₫
3321-1018 Cờ lê móc Model 3321-1018 95-100mm 1₫
3321-1020 Cờ lê móc Model 3321-1020 110-115mm 1₫
3321-1022 Cờ lê móc Model 3321-1022 120-130mm 1₫
3321-1024 Cờ lê móc Model 3321-1024 135-145mm 1₫
3319A-17 Cờ lê móc Model 3319A-17 17mm 1₫
3319A-19 Cờ lê móc Model 3319A-19 19mm 1₫
3319A-22 Cờ lê móc Model 3319A-22 22mm 1₫
3319A-24 Cờ lê móc Model 3319A-24 24mm 1₫
3319A-27 Cờ lê móc Model 3319A-27 27mm 1₫
3319A-30 Cờ lê móc Model 3319A-30 30mm 1₫
3319A-32 Cờ lê móc Model 3319A-32 32mm 1₫
3319A-36 Cờ lê móc Model 3319A-36 36mm 1₫
3319A-41 Cờ lê móc Model 3319A-41 41mm 1₫
3319A-46 Cờ lê móc Model 3319A-46 46mm 1₫
3319A-50 Cờ lê móc Model 3319A-50 50mm 1₫
3319A-55 Cờ lê móc Model 3319A-55 55mm 1₫
3319A-60 Cờ lê móc Model 3319A-60 60mm 1₫
3319A-65 Cờ lê móc Model 3319A-65 65mm 1₫
3319A-70 Cờ lê móc Model 3319A-70 70mm 1₫
3319A-75 Cờ lê móc Model 3319A-75 75mm 1₫
3319A-80 Cờ lê móc Model 3319A-80 80mm 1₫
3319A-85 Cờ lê móc Model 3319A-85 85mm 1₫
3319A-90 Cờ lê móc Model 3319A-90 90mm 1₫
3319A-95 Cờ lê móc Model 3319A-95 95mm 1₫
3319A-100 Cờ lê móc Model 3319A-100 100mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 2 đầu tròng  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3314-1719 17*19 280
3314-1922 19*22 300
3314-1924 19*24 320
3314-2123 21*23 320
3314-2224 22*24 330
3314-2427 24*27 340
3314-2730 27*30 350
3314-3032 30*32 370
3314-3236 32*36 430
3314-3641 36*41 470
3314-4146 41*46 500
3314-4650 46*50 525
3314-5055 50*55 550
3314-5560 55*60 575
3314-6065 60*65 600
3314-6570 65*70 625
3314-7075 70*75 650
3314-7580 75*80 675
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085