0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 2 đầu mở

3303-1417
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 2 đầu mở
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3303-1417 Cờ lê 2 đầu mở 14*17 mm 1₫
3303-1719 Cờ lê 2 đầu mở 17*19 mm 1₫
3303-1922 Cờ lê 2 đầu mở 19*22 mm 1₫
3303-1924 Cờ lê 2 đầu mở 19*24 mm 1₫
3303-2224 Cờ lê 2 đầu mở 22*24 mm 1₫
3303-2427 Cờ lê 2 đầu mở 24*27 mm 1₫
3303-2730 Cờ lê 2 đầu mở 27*30 mm 1₫
3303-3032 Cờ lê 2 đầu mở 30*32 mm 1₫
3303-3236 Cờ lê 2 đầu mở 32*36 mm 1₫
3303-3436 Cờ lê 2 đầu mở 34*36 mm 1₫
3303-3641 Cờ lê 2 đầu mở 36*41 mm 1₫
3303-4146 Cờ lê 2 đầu mở 41*46 mm 1₫
3303-4650 Cờ lê 2 đầu mở 46*50 mm 1₫
3303-5055 Cờ lê 2 đầu mở 50*55 mm 1₫
3303-5560 Cờ lê 2 đầu mở 55*60 mm 1₫
3303-6065 Cờ lê 2 đầu mở 60*65 mm 1₫
3303-6570 Cờ lê 2 đầu mở 65*70 mm 1₫
3303-7075 Cờ lê 2 đầu mở 70*75 mm 1₫
3303-7580 Cờ lê 2 đầu mở 75*80 mm 1₫
3304-22 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 22 mm 1₫
3304-24 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 24 mm 1₫
3304-27 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 27 mm 1₫
3304-30 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 30 mm 1₫
3304-32 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 32 mm 1₫
3304-36 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 36 mm 1₫
3304-38 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 38 mm 1₫
3304-41 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 41 mm 1₫
3304-46 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 46 mm 1₫
3304-50 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 50 mm 1₫
3304-55 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 55 mm 1₫
3304-60 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 60 mm 1₫
3304-65 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 65 mm 1₫
3304-70 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 70 mm 1₫
3304-75 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 75 mm 1₫
3304-80 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 80 mm 1₫
3304-85 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 85 mm 1₫
3304-90 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 90 mm 1₫
3304-100 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 100 mm 1₫
3304-110 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 110 mm 1₫
3304-120 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 120 mm 1₫
3304-130 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 130 mm 1₫
3304-140 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 140 mm 1₫
3304-150 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 150 mm 1₫
3304-1002 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 7/8 inch 1₫
3304-1004 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 15/16 inch 1₫
3304-1006 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 1 inch 1₫
3304-1008 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 1.1/8 inch 1₫
3304-1010 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 1.1/4 inch 1₫
3304-1012 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 1.7/16 inch 1₫
3304-1014 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 1.1/2 inch 1₫
3304-1016 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 1.5/8 inch 1₫
3304-1018 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 1.3/4 inch 1₫
3304-1020 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 2 inch 1₫
3304-1022 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 2.1/8 inch 1₫
3304-1024 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 2.3/8 inch 1₫
3304-1026 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 2.1/2 inch 1₫
3304-1028 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 2.3/4 inch 1₫
3304-1030 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 3 inch 1₫
3304-1032 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 3.1/8 inch 1₫
3304-1036 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 3.1/2 inch 1₫
3304-1038 Cờ lê 1 đầu mở đuôi nắm vuông 4 inch 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 2 đầu mở  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3303-1417 14*17 160
3303-1719 17*19 180
3303-1922 19*22 200
3303-1924 19*24 220
3303-2224 22*24 230
3303-2427 24*27 255
3303-2730 27*30 280
3303-3032 30*32 300
3303-3236 32*36 320
3303-3436 34*36 330
3303-3641 36*41 350
3303-4146 41*46 380
3303-4650 46*50 420
3303-5055 50*55 460
3303-5560 55*60 500
3303-6065 60*65 540
3303-6570 65*70 580
3303-7075 70*75 600
3303-7580 75*80 660
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085