0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ

164-24
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
164-24 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 24 mm 1₫
164-27 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 27 mm 1₫
164-30 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 30 mm 1₫
164-32 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 32 mm 1₫
164-36 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 36 mm 1₫
164-41 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 41 mm 1₫
164-46 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 46 mm 1₫
164-50 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 50 mm 1₫
164-55 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 55 mm 1₫
164-60 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 60 mm 1₫
164-65 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 65 mm 1₫
164-70 Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ 70 mm 1₫
164A-24 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 24 mm 1₫
164A-27 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 27 mm 1₫
164A-30 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 30 mm 1₫
164A-32 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 32 mm 1₫
164A-36 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 36 mm 1₫
164A-41 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 41 mm 1₫
164A-46 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 46 mm 1₫
164A-50 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 50 mm 1₫
164A-55 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 55 mm 1₫
164A-60 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 60 mm 1₫
164A-65 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 65 mm 1₫
164A-70 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 70 mm 1₫
164A-75 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 75 mm 1₫
164A-80 Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ 80 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đóng nghiêng 45 độ  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
164-24 24 160
164-27 27 175
164-30 30 190
164-32 32 190
164-36 36 210
164-41 41 225
164-46 46 240
164-50 50 255
164-55 55 270
164-60 60 285
164-65 65 300
164-70 70 320
     
     
     
  Cờ lê 1 đóng nghiêng 75 độ  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
164A-24 24 180
164A-27 27 190
164A-30 30 200
164A-32 32 235
164A-36 36 245
164A-41 41
Hotline: 0911980085