0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu tròng phẳng inch

161-1002
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu tròng phẳng  inch
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
161-1002 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 11/16 " 1₫
161-1004 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 3/4 " 1₫
161-1006 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 7/8 " 1₫
161-1008 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1 " 1₫
161-1010 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.1/16 " 1₫
161-1012 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.1/8 " 1₫
161-1014 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.3/16 " 1₫
161-1016 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.1/4 " 1₫
161-1018 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.3/8 " 1₫
161-1020 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.1/2 " 1₫
161-1022 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.5/8 " 1₫
161-1024 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.3/4 " 1₫
161-1026 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 1.13/16 " 1₫
161-1028 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 2 " 1₫
162-32 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 32 mm 1₫
162-36 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 36 mm 1₫
162-41 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 41 mm 1₫
162-46 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 46 mm 1₫
162-50 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 50 mm 1₫
162-55 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 55 mm 1₫
162-60 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 60 mm 1₫
162-65 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 65 mm 1₫
162-70 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 70 mm 1₫
162-75 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 75 mm 1₫
162-80 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 80 mm 1₫
162A-27 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 27 mm 1₫
162A-30 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 30 mm 1₫
162A-32 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 32 mm 1₫
162A-36 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 36 mm 1₫
162A-41 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 41 mm 1₫
162A-46 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 46 mm 1₫
162A-50 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 50 mm 1₫
162A-55 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 55 mm 1₫
162A-60 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 60 mm 1₫
162A-65 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 65 mm 1₫
162A-70 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 70 mm 1₫
162A-75 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 75 mm 1₫
162A-80 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 80 mm 1₫
162A-85 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 85 mm 1₫
162A-90 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 90 mm 1₫
162A-95 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 95 mm 1₫
162A-100 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 100 mm 1₫
162A-110 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 110 mm 1₫
162A-120 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 120 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu tròng phẳng hệ Inch  
Model Kích thước
inch
Chiều dài
mm
161-1002 11/16 145
161-1004 3/4 145
161-1006 7/8 155
161-1008 1 175
161-1010 1.1/16 175
161-1012 1.1/8 185
161-1014 1.3/16 185
161-1016 1.1/4 185
161-1018 1.3/8 200
161-1020 1.1/2 215
161-1022 1.5/8 225
161-1024 1.3/4 235
161-1026 1.13/16 235
161-1028 2 250
     
     
     
     
  Cờ lê 1 đầu tròng phẳng nắm vuông  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
162-32 32 180
162-36 36 190
162-41 41 200
162-46
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085