0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu tròng phẳng

160-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu tròng phẳng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
160-17 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 17 mm 1₫
160-19 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 19 mm 1₫
160-22 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 22 mm 1₫
160-24 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 24 mm 1₫
160-27 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 27 mm 1₫
160-30 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 30 mm 1₫
160-32 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 32 mm 1₫
160-34 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 34 mm 1₫
160-36 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 36 mm 1₫
160-38 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 38 mm 1₫
160-41 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 41 mm 1₫
160-46 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 46 mm 1₫
160-50 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 50 mm 1₫
160-55 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 55 mm 1₫
160-60 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 60 mm 1₫
160-65 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 65 mm 1₫
160-70 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 70 mm 1₫
160-75 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 75 mm 1₫
160-80 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 80 mm 1₫
160-85 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 85 mm 1₫
160-90 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 90 mm 1₫
160-95 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 95 mm 1₫
160-100 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 100 mm 1₫
160-105 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 105 mm 1₫
160-110 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 110 mm 1₫
160-120 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 120 mm 1₫
160-130 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 130 mm 1₫
160-140 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 140 mm 1₫
160-150 Cờ lê 1 đầu tròng phẳng 150 mm 1₫
160A-17 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 17 mm 1₫
160A-19 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 19 mm 1₫
160A-22 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 22 mm 1₫
160A-24 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 24 mm 1₫
160A-27 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 27 mm 1₫
160A-30 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 30 mm 1₫
160A-32 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 32 mm 1₫
160A-34 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 34 mm 1₫
160A-36 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 36 mm 1₫
160A-38 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 38 mm 1₫
160A-41 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 41 mm 1₫
160A-46 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 46 mm 1₫
160A-50 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 50 mm 1₫
160A-55 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 55 mm 1₫
160A-60 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 60 mm 1₫
160A-65 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 65 mm 1₫
160A-70 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 70 mm 1₫
160A-75 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 75 mm 1₫
160A-80 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 80 mm 1₫
160A-85 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 85 mm 1₫
160A-90 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 90 mm 1₫
160A-95 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 95 mm 1₫
160A-100 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 100 mm 1₫
160A-105 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 105 mm 1₫
160A-110 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 110 mm 1₫
160A-120 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 120 mm 1₫
160A-130 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 130 mm 1₫
160A-140 Cờ lê 1 đầu tròng nắm vuông 140 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu tròng phẳng  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
160-17 17 140
160-19 19 140
160-22 22 180
160-24 24 250
160-27 27 350
160-30 30 475
160-32 32 490
160-34 34 540
160-36 36 580
160-38 38 680
160-41 41 755
160-46 46 990
160-50 50 1145
160-55 55 1440
160-60 60 1620
160-65 65 1995
160-70 70 2435
160-75 75 3010
160-80 80 3600
160-85 85 4330
160-90 90
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085