0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60°

162B-24
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60°
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
162B-24 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 24 mm 1₫
162B-27 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 27 mm 1₫
162B-30 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 30 mm 1₫
162B-32 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 32 mm 1₫
162B-36 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 36 mm 1₫
162B-41 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 41 mm 1₫
162B-46 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 46 mm 1₫
162B-50 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 50 mm 1₫
162B-55 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 55 mm 1₫
162B-60 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 60 mm 1₫
162B-65 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 65 mm 1₫
162B-70 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 70 mm 1₫
162B-75 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 75 mm 1₫
162B-80 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60° 80 mm 1₫
163-22 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 22 mm 1₫
163-24 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 24 mm 1₫
163-27 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 27 mm 1₫
163-30 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 30 mm 1₫
163-32 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 32 mm 1₫
163-36 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 36 mm 1₫
163-41 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 41 mm 1₫
163-46 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 46 mm 1₫
163-50 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 50 mm 1₫
163-55 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 55 mm 1₫
163-60 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 60 mm 1₫
163-65 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 65 mm 1₫
163-70 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 70 mm 1₫
163-75 Cờ lê đóng năm đuôi vuông 75 mm 1₫
163A-24 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 24 mm 1₫
163A-27 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 27 mm 1₫
163A-30 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 30 mm 1₫
163A-32 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 32 mm 1₫
163A-36 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 36 mm 1₫
163A-41 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 41 mm 1₫
163A-46 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 46 mm 1₫
163A-50 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 50 mm 1₫
163A-55 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 55 mm 1₫
163A-60 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 60 mm 1₫
163A-65 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 65 mm 1₫
163A-70 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 70 mm 1₫
163A-75 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 75 mm 1₫
163A-80 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 80 mm 1₫
163A-90 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 90 mm 1₫
163A-100 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 100 mm 1₫
163A-110 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 110 mm 1₫
163A-120 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 120 mm 1₫
163A-130 Cờ lê 1 đóng nghiêng 60° 130 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 60 độ  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
162B-24 24 160
162B-27 27 180
162B-30 30 200
162B-32 32 200
162B-36 36 220
162B-41 41 240
162B-46 46 250
162B-50 50 270
162B-55 55 295
162B-60 60 317
162B-65 65 330
162B-70 70 350
162B-75 75 370
162B-80 80 385
     
     
     
     
  Cờ lê 1 đóng năm đuôi vuông  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
163-22 22 165
163-24 24 165
163-27 27 175
163-30 30
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085