0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45°

157-10
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45°
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
157-10 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 10 mm 1₫
157-12 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 12 mm 1₫
157-14 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 14 mm 1₫
157-16 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 16 mm 1₫
157-17 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 17 mm 1₫
157-19 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 19 mm 1₫
157-22 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 22 mm 1₫
157-24 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 24 mm 1₫
157-27 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 27 mm 1₫
157-30 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 30 mm 1₫
157-32 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 32 mm 1₫
157-34 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 34 mm 1₫
157-36 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 36 mm 1₫
157-38 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 38 mm 1₫
157-41 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 41 mm 1₫
157-46 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 46 mm 1₫
157-50 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 50 mm 1₫
157-55 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 55 mm 1₫
157-60 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 60 mm 1₫
157-65 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 65 mm 1₫
157-70 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 70 mm 1₫
157-75 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 75 mm 1₫
157-80 Cờ lê 1 đầu tròng nghiêng 45° 80 mm 1₫
158-17 Cờ lê 1 đầu tròng 17 mm 1₫
158-19 Cờ lê 1 đầu tròng 19 mm 1₫
158-21 Cờ lê 1 đầu tròng 21 mm 1₫
158-22 Cờ lê 1 đầu tròng 22 mm 1₫
158-24 Cờ lê 1 đầu tròng 24 mm 1₫
158-27 Cờ lê 1 đầu tròng 27 mm 1₫
158-30 Cờ lê 1 đầu tròng 30 mm 1₫
158-32 Cờ lê 1 đầu tròng 32 mm 1₫
158-36 Cờ lê 1 đầu tròng 36 mm 1₫
157A-22 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 22 mm 1₫
157A-24 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 24 mm 1₫
157A-27 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 27 mm 1₫
157A-30 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 30 mm 1₫
157A-32 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 32 mm 1₫
157A-36 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 36 mm 1₫
157A-41 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 41 mm 1₫
157A-46 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 46 mm 1₫
157A-50 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 50 mm 1₫
157A-55 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 55 mm 1₫
157A-60 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 60 mm 1₫
157A-65 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 65 mm 1₫
157A-70 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 70 mm 1₫
157A-75 Cờ lê 1 đầu tròng kiểu lưỡi liềm 75 mm 1₫
159-10 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 10 mm 1₫
159-12 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 12 mm 1₫
159-14 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 14 mm 1₫
159-17 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 17 mm 1₫
159-19 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 19 mm 1₫
159-22 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 22 mm 1₫
159-24 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 24 mm 1₫
159-27 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 27 mm 1₫
159-30 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 30 mm 1₫
159-32 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 32 mm 1₫
159-34 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 34 mm 1₫
159-36 Cờ lê 1 đầu tròng đầu to 36 mm 1₫

Tổng tiền:

Nội dung đang được cập nhật
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085