0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu tròng chống ăn mòn Xpark

8109-8
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu tròng chống ăn mòn Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8109-8 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-8 ; 8 mm 1₫
8109-10 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-10 ; 10 mm 1₫
8109-12 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-12 ; 12 mm 1₫
8109-14 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-14 ; 14 mm 1₫
8109-17 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-17 ; 17 mm 1₫
8109-19 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-19 ; 19 mm 1₫
8109-22 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-22 ; 22 mm 1₫
8109-24 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-24 ; 24 mm 1₫
8109-27 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-27 ; 27 mm 1₫
8109-30 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-30 ; 30 mm 1₫
8109-32 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-32 ; 32 mm 1₫
8109-36 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-36 ; 36 mm 1₫
8109-41 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-41 ; 41 mm 1₫
8109-46 Cờ lê 1 đầu tròng 8109-46 ; 46 mm 1₫
8109A-8 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-8 ; 8 mm 1₫
8109A-10 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-10 ; 10 mm 1₫
8109A-12 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-12 ; 12 mm 1₫
8109A-14 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-14 ; 14 mm 1₫
8109A-17 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-17 ; 17 mm 1₫
8109A-19 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-19 ; 19 mm 1₫
8109A-22 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-22 ; 22 mm 1₫
8109A-24 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-24 ; 24 mm 1₫
8109A-27 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-27 ; 27 mm 1₫
8109A-30 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-30 ; 30 mm 1₫
8109A-32 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-32 ; 32 mm 1₫
8109A-36 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-36 ; 36 mm 1₫
8109A-41 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-41 ; 41 mm 1₫
8109A-46 Cờ lê 1 đầu tròng 8109A-46 ; 46 mm 1₫
8110-10 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-10 ; 10 mm 1₫
8110-12 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-12 ; 12 mm 1₫
8110-14 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-14 ; 14 mm 1₫
8110-16 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-16 ; 16 mm 1₫
8110-17 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-17 ; 17 mm 1₫
8110-19 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-19 ; 19 mm 1₫
8110-22 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-22 ; 22 mm 1₫
8110-24 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-24 ; 24 mm 1₫
8110-27 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-27 ; 27 mm 1₫
8110-30 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-30 ; 30 mm 1₫
8110-32 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-32 ; 32 mm 1₫
8110-34 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-34 ; 34 mm 1₫
8110-36 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-36 ; 36 mm 1₫
8110-38 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-38 ; 38 mm 1₫
8110-41 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-41 ; 41 mm 1₫
8110-46 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110-46 ; 46 mm 1₫
8110A-10 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-10 ; 10 mm 1₫
8110A-12 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-12 ; 12 mm 1₫
8110A-14 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-14 ; 14 mm 1₫
8110A-16 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-16 ; 16 mm 1₫
8110A-17 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-17 ; 17 mm 1₫
8110A-19 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-19 ; 19 mm 1₫
8110A-22 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-22 ; 22 mm 1₫
8110A-24 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-24 ; 24 mm 1₫
8110A-27 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-27 ; 27 mm 1₫
8110A-30 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-30 ; 30 mm 1₫
8110A-32 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-32 ; 32 mm 1₫
8110A-34 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-34 ; 34 mm 1₫
8110A-36 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-36 ; 36 mm 1₫
8110A-38 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-38 ; 38 mm 1₫
8110A-41 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-41 ; 41 mm 1₫
8110A-46 Cờ lê 1 đầu tròng lệch 8110A-46 ; 46 mm 1₫
8111-22 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-22 ; 22 mm 1₫
8111-24 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-24 ; 24 mm 1₫
8111-27 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-27 ; 27 mm 1₫
8111-30 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-30 ; 30 mm 1₫
8111-32 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-32 ; 32 mm 1₫
8111-36 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-36 ; 36 mm 1₫
8111-41 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-41 ; 41 mm 1₫
8111-46 Cờ lê 1 đầu tròng 8111-46 ; 46 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu tròng   
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8109-8 8 110
8109-10 10 120
8109-12 12 130
8109-14 14 140
8109-17 17 155
8109-19 19 170
8109-22 22 190
8109-24 24 215
8109-27 27 230
8109-30 30 255
8109-32 32 265
8109-36 36 295
8109-41 41 330
8109-46 46 365
8109A-8 8 110
8109A-10 10 120
8109A-12 12 130
8109A-14 14 140
8109A-17 17 155
8109A-19 19 170
8109A-22 22
Hotline: 0911980085