0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu tròng

3308-22
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu tròng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3308-22 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-22 22mm 1₫
3308-24 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-24 24mm 1₫
3308-27 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-27 27mm 1₫
3308-30 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-30 30mm 1₫
3308-32 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-32 32mm 1₫
3308-36 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-36 36mm 1₫
3308-41 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-41 41mm 1₫
3308-46 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-46 46mm 1₫
3308-50 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-50 50mm 1₫
3308-55 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-55 55mm 1₫
3308-60 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-60 60mm 1₫
3308-65 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-65 65mm 1₫
3308-70 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-70 70mm 1₫
3308-75 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-75 75mm 1₫
3308-80 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-80 80mm 1₫
3308-85 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-85 85mm 1₫
3308-90 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-90 90mm 1₫
3308-100 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3308-100 100mm 1₫
3307-10 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-10 10mm 1₫
3307-12 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-12 12mm 1₫
3307-14 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-14 14mm 1₫
3307-17 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-17 17mm 1₫
3307-19 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-19 19mm 1₫
3307-22 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-22 22mm 1₫
3307-24 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-24 24mm 1₫
3307-27 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-27 27mm 1₫
3307-30 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-30 30mm 1₫
3307-32 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-32 32mm 1₫
3307-36 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-36 36mm 1₫
3307-41 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-41 41mm 1₫
3307-46 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-46 46mm 1₫
3307-50 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-50 50mm 1₫
3307-55 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-55 55mm 1₫
3307-60 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-60 60mm 1₫
3307-65 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-65 65mm 1₫
3307-70 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-70 70mm 1₫
3307-75 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-75 75mm 1₫
3307-80 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3307-80 80mm 1₫
3309-22 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-22 22mm 1₫
3309-24 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-24 24mm 1₫
3309-27 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-27 27mm 1₫
3309-30 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-30 30mm 1₫
3309-32 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-32 32mm 1₫
3309-36 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-36 36mm 1₫
3309-41 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-41 41mm 1₫
3309-46 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-46 46mm 1₫
3309-50 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-50 50mm 1₫
3309-55 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-55 55mm 1₫
3309-60 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-60 60mm 1₫
3309-65 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-65 65mm 1₫
3309-70 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-70 70mm 1₫
3309-75 Cờ lê 1 đầu tròng Model 3309-75 75mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu tròng  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3308-22 22 190
3308-24 24 215
3308-27 27 230
3308-30 30 255
3308-32 32 265
3308-36 36 295
3308-41 41 330
3308-46 46 365
3308-50 50 400
3308-55 55 445
3308-60 60 474
3308-65 65 510
3308-70 70 555
3308-75 75 590
3308-80 80 620
3308-85 85 665
3308-90 90 700
3308-100 100 740
3307-10 10 119
3307-12
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085