0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu mở Xpark

141-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu mở Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
141-17 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 17 mm 1₫
141-19 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 19 mm 1₫
141-22 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 22 mm 1₫
141-24 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 24 mm 1₫
141-27 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 27 mm 1₫
141-30 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 30 mm 1₫
141-32 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 32 mm 1₫
141-36 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 36 mm 1₫
141-41 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 41 mm 1₫
141-46 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 46 mm 1₫
141-50 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 50 mm 1₫
141-55 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 55 mm 1₫
141-60 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 60 mm 1₫
141-65 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 65 mm 1₫
141-70 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 70 mm 1₫
141-75 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 75 mm 1₫
141-80 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 80 mm 1₫
141-85 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 85 mm 1₫
141-90 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 90 mm 1₫
141-95 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 95 mm 1₫
141-100 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 100 mm 1₫
141-110 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 110 mm 1₫
141-1002 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 3/4 inch 1₫
141-1004 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 7/8 inch 1₫
141-1006 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 15/16 inch 1₫
141-1008 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1 inch 1₫
141-1010 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1.1/8 inch 1₫
141-1012 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1.1/4 inch 1₫
141-1014 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1.7/16 inch 1₫
141-1016 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1.1/2 inch 1₫
141-1018 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1.5/8 inch 1₫
141-1020 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1.3/4 inch 1₫
141-1022 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 1.7/8 inch 1₫
141-1024 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 2 inch 1₫
141-1028 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 2.1/8 inch 1₫
141-1030 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 2.1/4 inch 1₫
141-1032 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 2.3/8 inch 1₫
141-1034 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 2.1/2 inch 1₫
141-1036 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 2.3/4 inch 1₫
141-1038 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 3 inch 1₫
141-1040 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 3.1/8 inch 1₫
141-1042 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 3.1/2 inch 1₫
141-1044 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 3.3/4 inch 1₫
141-1046 Cờ lê 1 đầu mở Xpark 4 inch 1₫

Tổng tiền:

Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Be-Cu
g
Al-Cu
g
141-17 17 125 150 135
141-19 19 125 150 135
141-22 22 135 195 175
141-24 24 150 245 220
141-27 27 175 385 350
141-30 30 190 465 420
141-32 32 190 515 460
141-36 36 210 675 615
141-41 41 230 955 860
141-46 46 250 1225 1100
141-50 50 275 1560 1420
141-55 55 305 2025 1830
141-60 60 315
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085