0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng

3304A-19
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3304A-19 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 19 mm 1₫
3304A-22 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 22 mm 1₫
3304A-24 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 24 mm 1₫
3304A-27 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 27 mm 1₫
3304A-32 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 32 mm 1₫
3304A-36 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 36 mm 1₫
3304A-41 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 41 mm 1₫
3304A-46 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 46 mm 1₫
3304A-50 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 50 mm 1₫
3304A-55 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 55 mm 1₫
3304A-60 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 60 mm 1₫
3304A-65 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 65 mm 1₫
3304A-70 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 70 mm 1₫
3304A-75 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 75 mm 1₫
3304A-80 Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng 80 mm 1₫
3305-17 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 17 mm 1₫
3305-19 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 19 mm 1₫
3305-22 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 22 mm 1₫
3305-24 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 24 mm 1₫
3305-27 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 27 mm 1₫
3305-30 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 30 mm 1₫
3305-32 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 32 mm 1₫
3305-36 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 36 mm 1₫
3305-41 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 41 mm 1₫
3305-46 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 46 mm 1₫
3305-50 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 50 mm 1₫
3305-55 Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột 55 mm 1₫
3306-22 Cờ lê vòng miệng 22 mm 1₫
3306-24 Cờ lê vòng miệng 24 mm 1₫
3306-27 Cờ lê vòng miệng 27 mm 1₫
3306-30 Cờ lê vòng miệng 30 mm 1₫
3306-32 Cờ lê vòng miệng 32 mm 1₫
3306-36 Cờ lê vòng miệng 36 mm 1₫
3306-41 Cờ lê vòng miệng 41 mm 1₫
3306-46 Cờ lê vòng miệng 46 mm 1₫
3306-50 Cờ lê vòng miệng 50 mm 1₫
3306-55 Cờ lê vòng miệng 55 mm 1₫
3306-60 Cờ lê vòng miệng 60 mm 1₫
3306-65 Cờ lê vòng miệng 65 mm 1₫
3306-70 Cờ lê vòng miệng 70 mm 1₫
3306-75 Cờ lê vòng miệng 75 mm 1₫
3306-80 Cờ lê vòng miệng 80 mm 1₫
3306-85 Cờ lê vòng miệng 85 mm 1₫
3306-90 Cờ lê vòng miệng 90 mm 1₫
3306-95 Cờ lê vòng miệng 95 mm 1₫
3306-100 Cờ lê vòng miệng 100 mm 1₫
3306-105 Cờ lê vòng miệng 105 mm 1₫
3306-110 Cờ lê vòng miệng 110 mm 1₫
3306-115 Cờ lê vòng miệng 115 mm 1₫
3306-120 Cờ lê vòng miệng 120 mm 1₫
3306-125 Cờ lê vòng miệng 125 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu mở đầu nghiêng  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3304A-19 19 140
3304A-22 22 150
3304A-24 24 150
3304A-27 27 175
3304A-32 32 190
3304A-36 36 210
3304A-41 41 230
3304A-46 46 250
3304A-50 50 275
3304A-55 55 305
3304A-60 60 315
3304A-65 65 335
3304A-70 70 370
3304A-75 75 375
3304A-80 80 400
     
     
     
  Cờ lê 1 đầu mở đuôi chuột  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3305-17 17 320
3305-19 19
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085