0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê 1 đầu mở chống ăn mòn Xpark

8103-8
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê 1 đầu mở chống ăn mòn Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8103-8 Cờ lê 1 đầu mở 8103-8 ; 8 mm 1₫
8103-10 Cờ lê 1 đầu mở 8103-10 ; 10 mm 1₫
8103-12 Cờ lê 1 đầu mở 8103-12 ; 12 mm 1₫
8103-14 Cờ lê 1 đầu mở 8103-14 ; 14 mm 1₫
8103-17 Cờ lê 1 đầu mở 8103-17 ; 17 mm 1₫
8103-19 Cờ lê 1 đầu mở 8103-19 ; 19 mm 1₫
8103-22 Cờ lê 1 đầu mở 8103-22 ; 22 mm 1₫
8103-24 Cờ lê 1 đầu mở 8103-24 ; 24 mm 1₫
8103-27 Cờ lê 1 đầu mở 8103-27 ; 27 mm 1₫
8103-30 Cờ lê 1 đầu mở 8103-30 ; 30 mm 1₫
8103-32 Cờ lê 1 đầu mở 8103-32 ; 32 mm 1₫
8103-34 Cờ lê 1 đầu mở 8103-34 ; 34 mm 1₫
8103-36 Cờ lê 1 đầu mở 8103-36 ; 36 mm 1₫
8103-41 Cờ lê 1 đầu mở 8103-41 ; 41 mm 1₫
8103-46 Cờ lê 1 đầu mở 8103-46 ; 46 mm 1₫
8103A-8 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-8 ; 8 mm 1₫
8103A-10 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-10 ; 10 mm 1₫
8103A-12 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-12 ; 12 mm 1₫
8103A-14 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-14 ; 14 mm 1₫
8103A-17 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-17 ; 17 mm 1₫
8103A-19 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-19 ; 19 mm 1₫
8103A-22 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-22 ; 22 mm 1₫
8103A-24 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-24 ; 24 mm 1₫
8103A-27 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-27 ; 27 mm 1₫
8103A-30 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-30 ; 30 mm 1₫
8103A-32 Cờ lê 1 đầu mở 8103A-32 ; 32 mm 1₫
8106-17 Cờ lê 1 đầu mở 8106-17 ; 17 mm 1₫
8106-19 Cờ lê 1 đầu mở 8106-19 ; 19 mm 1₫
8106-22 Cờ lê 1 đầu mở 8106-22 ; 22 mm 1₫
8106-24 Cờ lê 1 đầu mở 8106-24 ; 24 mm 1₫
8106-27 Cờ lê 1 đầu mở 8106-27 ; 27 mm 1₫
8106-30 Cờ lê 1 đầu mở 8106-30 ; 30 mm 1₫
8106-32 Cờ lê 1 đầu mở 8106-32 ; 32 mm 1₫
8106-36 Cờ lê 1 đầu mở 8106-36 ; 36 mm 1₫
8106-41 Cờ lê 1 đầu mở 8106-41 ; 41 mm 1₫
8106-46 Cờ lê 1 đầu mở 8106-46 ; 46 mm 1₫
8106-50 Cờ lê 1 đầu mở 8106-50 ; 50 mm 1₫
8106-55 Cờ lê 1 đầu mở 8106-55 ; 55 mm 1₫
8106-60 Cờ lê 1 đầu mở 8106-60 ; 60 mm 1₫
8106-65 Cờ lê 1 đầu mở 8106-65 ; 65 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê 1 đầu mở  
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
8103-8 8 95
8103-10 10 105
8103-12 12 125
8103-14 14 140
8103-17 17 160
8103-19 19 170
8103-22 22 195
8103-24 24 220
8103-27 27 240
8103-30 30 260
8103-32 32 275
8103-34 34 290
8103-36 36 310
8103-41 41 345
8103-46 46 375
8103A-8 8 95
8103A-10 10 105
8103A-12 12 125
8103A-14 14 140
8103A-17 17 160
8103A-19 19
Hotline: 0911980085