0
Danh mục sản phẩm

Cần siết lực JTC

3716
Khẩu - Cần Siết JTC
JTC
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cần siết lực JTC
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3716 Cần siết tay trượt 3716 : 1/4" x 5" 1₫
3717 Cần siết tay trượt 3717 : 3/8" x 10" 1₫
3718 Cần siết tay trượt 3718 : 1/2" x 12" 1₫
3719 Cần siết tay trượt 3729 : 3/4" x 20" 1₫
3040 Cần siết chữ L model 3040 : 1/2" 1₫
5117 Cần siết chữ L model 5117 : 3/4" 1₫
5118 Cần siết chữ L model 5118 : 1" 1₫
3714 Cần siết đầu lắt léo 3714 : 1/4" x 6" 1₫
3715 Cần siết đầu lắt léo 3715 : 3/8" x 10" 1₫
3617 Cần siết đầu lắt léo 3617 : 1/2" x 15" 1₫
3618 Cần siết đầu lắt léo 3618 : 1/2" x 18" 1₫
3624 Cần siết đầu lắt léo 3624 : 1/2" x 24" 1₫
3730 Cần siết đầu lắt léo 3730 : 3/4" x 24" 1₫
5810 Cần siết đầu lắt léo 5810 : 3/4" x 40" 1₫
5903 Cần siết đầu lắt léo 5903 : 1" x 40" 1₫
3012 Cần siết đầu lắt léo 3012 : 1/4" 1₫
3015 Cần siết đầu lắt léo 3015 : 3/8" 1₫
3013 Cần siết đầu lắt léo 3013 : 3/8" 1₫
3014 Cần siết đầu lắt léo 3014 : 1/2" 1₫
3415 Cần siết lực 3415 : 1/4" x 146mm 1₫
3416 Cần siết lực 3416 : 3/8" x 227mm 1₫
3417 Cần siết lực 3417 : 1/2" x 286mm 1₫
5147 Cần siết lực 5147 : 1/4" x 275mm 1₫
5148 Cần siết lực 5148 : 3/8" x 146mm 1₫
5149 Cần siết lực 5149 : 3/8" x 275mm 1₫
3016 Cần siết lực 3016 : 1/4" x 89mm 1₫
3017 Cần siết lực 3017 : 3/8" x 110mm 1₫
3018 Cần siết lực 3018 : 1/2" x 130mm 1₫
3602 Cần siết lực 3602 : 1/4" x 128mm 1₫
3603 Cần siết lực 3603 : 3/8" x 182mm 1₫
3604 Cần siết lực 3604 : 1/2" x 248mm 1₫
3630 Cần siết lực 3630 : 3/4" x 503mm 1₫
5022 Cần siết lực 5022 : 1/4" x 128mm 1₫
5023 Cần siết lực 5023 : 3/8" x 178mm 1₫
5024 Cần siết lực 5024 : 1/2" x 250mm 1₫
3444 Cần siết lực 3444 : 1/4" x 130mm 1₫
3445 Cần siết lực 3445 : 3/8" x 200mm 1₫
3446 Cần siết lực 3446 : 1/2" x 250mm 1₫

Tổng tiền:

  Cần siết chữ L  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3040 1/2" 10" x 2"
5117 3/4" 18" x 4"
5118 1" 26" x 4"
     
     
     
  Cần siết đầu lắt léo  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3714 1/4" x 6" #A
3715 3/8" x 10" #A
3617 1/2" x 15" #A
3618 1/2" x 18" #A
3624 1/2" x 24" #B
3730 3/4" x 24" #A
5810 3/4" x 40" #B
5903 1" x 40" #B
     
     
     
  Cần siết đầu lắt léo  
Model  Kích thước
mm
Chiều dài
mm
3012 1/4" 124mm
3015 3/8" 162mm
3013 3/8" 265mm
Hotline: 0911980085