0
Danh mục sản phẩm

Cần siết chữ T Chống ăn mòn Xpark

8120C-1002
Lục giác Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cần siết chữ T	Chống ăn mòn Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
8120C-1002 Cần siết chữ T 8120C-1002 ; 1.5 mm 1₫
8120C-1004 Cần siết chữ T 8120C-1004 ; 2 mm 1₫
8120C-1006 Cần siết chữ T 8120C-1006 ; 2.5 mm 1₫
8120C-1008 Cần siết chữ T 8120C-1008 ; 3 mm 1₫
8120C-1010 Cần siết chữ T 8120C-1010 ; 4 mm 1₫
8120C-1012 Cần siết chữ T 8120C-1012 ; 5 mm 1₫
8120C-1014 Cần siết chữ T 8120C-1014 ; 6 mm 1₫
8120C-1016 Cần siết chữ T 8120C-1016 ; 8 mm 1₫
8120C-1018 Cần siết chữ T 8120C-1018 ; 10 mm 1₫
8120A-1002 Cần siết chữ T 8120A-1002 ; 3 mm 1₫
8120A-1004 Cần siết chữ T 8120A-1004 ; 4 mm 1₫
8120A-1006 Cần siết chữ T 8120A-1006 ; 5 mm 1₫
8120A-1008 Cần siết chữ T 8120A-1008 ; 6 mm 1₫
8120A-1010 Cần siết chữ T 8120A-1010 ; 7 mm 1₫
8120A-1012 Cần siết chữ T 8120A-1012 ; 8 mm 1₫
8120A-1014 Cần siết chữ T 8120A-1014 ; 9 mm 1₫
8120A-1016 Cần siết chữ T 8120A-1016 ; 10 mm 1₫

Tổng tiền:

  Cần siết chữ T  
Model Kích thước
mm
Trọng Lượng
g
8120C-1002 1.5 50
8120C-1004 2 55
8120C-1006 2.5 60
8120C-1008 3 80
8120C-1010 4 100
8120C-1012 5 120
8120C-1014 6 180
8120C-1016 8 220
8120C-1018 10 250
     
8120A-1002 3 55
8120A-1004 4 75
8120A-1006 5 85
8120A-1008 6 100
8120A-1010 7 115
8120A-1012 8 125
8120A-1014 9 135
8120A-1016 10 150
Hotline: 0911980085