0
Danh mục sản phẩm

Búa Xpark

4201-1002
Búa Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Búa Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
4201-1002 Búa đầu tròn 4201-1002 kích thước 2 lb 1₫
4201-1004 Búa đầu tròn 4201-1004 kích thước 3 lb 1₫
4201-1006 Búa đầu tròn 4201-1006 kích thước 4 lb 1₫
4201-1008 Búa đầu tròn 4201-1008 kích thước 8 lb 1₫
4201-1010 Búa đầu tròn 4201-1010 kích thước 10 lb 1₫
4201-2012 Búa đầu tròn 4201-2012 kích thước 12 lb 1₫
4201-2014 Búa đầu tròn 4201-2014 kích thước 14 lb 1₫
4201-2016 Búa đầu tròn 4201-2016 kích thước 16 lb 1₫
4201-2018 Búa đầu tròn 4201-2018 kích thước 18 lb 1₫
4201-2020 Búa đầu tròn 4201-2020 kích thước 20 lb 1₫
4202-1002 Búa đầu tròn 4202-1002 kích thước 2 lb 1₫
4202-1004 Búa đầu tròn 4202-1004 kích thước 3 lb 1₫
4202-1006 Búa đầu tròn 4202-1006 kích thước 4 lb 1₫
4202-1008 Búa đầu tròn 4202-1008 kích thước 8 lb 1₫
4202-1010 Búa đầu tròn 4202-1010 kích thước 10 lb 1₫
4202-2012 Búa đầu tròn 4202-2012 kích thước 12 lb 1₫
4202-2014 Búa đầu tròn 4202-2014 kích thước 14 lb 1₫
4202-2016 Búa đầu tròn 4202-2016 kích thước 16 lb 1₫
4202-2018 Búa đầu tròn 4202-2018 kích thước 18 lb 1₫
4202-2020 Búa đầu tròn 4202-2020 kích thước 20 lb 1₫
4205-1002 Búa đầu bi 4205-1002 kích thước 1/4 lb 1₫
4205-1004 Búa đầu bi 4205-1004 kích thước 1/2 lb 1₫
4205-1006 Búa đầu bi 4205-1006 kích thước 3/4 lb 1₫
4205-1008 Búa đầu bi 4205-1008 kích thước 1 lb 1₫
4205-1010 Búa đầu bi 4205-1010 kích thước 1.5 lb 1₫
4205-2012 Búa đầu bi 4205-2012 kích thước 2 lb 1₫
4205-2014 Búa đầu bi 4205-2014 kích thước 2.5 lb 1₫
4205-2016 Búa đầu bi 4205-2016 kích thước 3 lb 1₫
4203-1002 Búa nhổ đinh 4203-1002 kích thước 8 lb 1₫
4203-1004 Búa nhổ đinh 4203-1004 kích thước 12 lb 1₫
4203-1006 Búa nhổ đinh 4203-1006 kích thước 16 lb 1₫
4203-1008 Búa nhổ đinh 4203-1008 kích thước 20 lb 1₫
4203-1010 Búa nhổ đinh 4203-1010 kích thước 24 lb 1₫
4204-1002 Búa nhổ đinh 4204-1002 kích thước 21 lb 1₫
4204-1004 Búa nhổ đinh 4204-1004 kích thước 23 lb 1₫
4204-1006 Búa nhổ đinh 4204-1006 kích thước 25 lb 1₫
4204-1008 Búa nhổ đinh 4204-1008 kích thước 27 lb 1₫
4204-1010 Búa nhổ đinh 4204-1010 kích thước 29 lb 1₫
4206-1002 Búa nhổ đinh 4206-1002 kích thước 500 lb 1₫
4206-1004 Búa nhổ đinh 4206-1004 kích thước 600 lb 1₫

Tổng tiền:

  Búa đầu tròn  
Model Trọng lượng đầu
lb
Chiều dài
mm
4201-1002 2 258
4201-1004 3 297
4201-1006 4 385
4201-1008 8 894
4201-1010 10 894
4201-2012 12 894
4201-2014 14 894
4201-2016 16 894
4201-2018 18 894
4201-2020 20 894
4202-1002 2 258
4202-1004 3 297
4202-1006 4 385
4202-1008 8 894
4202-1010 10 894
4202-2012 12 894
4202-2014 14 894
4202-2016 16 894
4202-2018 18 894
4202-2020 20 894
Hotline: 0911980085