0
Danh mục sản phẩm

Búa titanium Xpark

5701A-1002
Búa Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Búa titanium Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
5701A-1002 Búa đầu bi 230 g 1₫
5701A-1004 Búa đầu bi 340 g 1₫
5701A-1006 Búa đầu bi 450 g 1₫
5701A-1008 Búa đầu bi 680 g 1₫
5701B-1002 Búa đầu bi 3/4 lb 1₫
5701B-1004 Búa đầu bi 1 lb 1₫
5702-1002 Búa nguội 230 g 1₫
5702-1004 Búa nguội 340 g 1₫
5702-1006 Búa nguội 450 g 1₫
5702-1008 Búa nguội 500 g 1₫
5702-1010 Búa nguội 600g 1₫
5703-1002 "Búa nhổ đinh 3/4 lb " 1₫
5703-1004 Búa nhổ đinh 1 lb 1₫

Tổng tiền:

  Búa đầu bi    
Model Trọng lượng đầu búa
g
Chiều dài
mm 
Trọng Lượng
g
5701A-1002 230 g 300 330
5701A-1004 340 g 325 440
5701A-1006 450 g 365 600
5701A-1008 680 g 400 900
5701B-1002 3/4 lb 280 520
5701B-1004 1 lb 310 660
       
       
       
       
       
  Búa nguội    
Model Trọng lượng đầu búa
g
Chiều dài
mm 
Trọng Lượng
g
5702-1002 230 300 330
5702-1004 340 325 440
5702-1006 450 365 600
5702-1008 500 365 650
5702-1010 600 400 820
Hotline: 0911980085