0
Danh mục sản phẩm

Búa Tạ đầu tròn cán gỗ Xpark

191H -1002
Búa Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Búa Tạ đầu tròn cán gỗ  Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
191H -1002 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 450 g 1₫
191H -1004 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1000 g 1₫
191H -1006 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1400 g 1₫
191H -1008 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1500 g 1₫
191H -1010 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1800 g 1₫
191H -1012 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2000 g 1₫
191H -1014 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2200 g 1₫
191H -1016 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2500 g 1₫
191H -1018 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2700 g 1₫
191H -1020 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 3000 g 1₫
191H -1022 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 3600 g 1₫
191H -1024 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 4000 g 1₫
191H -1026 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 4500 g 1₫
191H -1028 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 5000 g 1₫
191H -1030 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 5400 g 1₫
191H -1032 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 6400 g 1₫
191H -1034 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 7200 g 1₫
191H -1036 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 8000 g 1₫
191H -1038 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 8200 g 1₫
191H -1040 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 9100 g 1₫
191H -1042 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 9900 g 1₫
191I-1004 Búa Tạ đầu vuông cán gỗ 1000 g 1₫
191I-1006 Búa Tạ đầu vuông cán gỗ 1500 g 1₫
191I-1008 Búa Tạ đầu vuông cán gỗ 2000 g 1₫
191I-1010 Búa Tạ đầu vuông cán gỗ 3000 g 1₫
191I-1012 Búa Tạ đầu vuông cán gỗ 4000 g 1₫
191I-1014 Búa Tạ đầu vuông cán gỗ 5000 g 1₫
192A-1002 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 1000 g 1₫
192A-1004 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 1400 g 1₫
192A-1006 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 1500 g 1₫
192A-1008 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 1800 g 1₫
192A-1010 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 2000 g 1₫
192A-1012 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 2200 g 1₫
192A-1014 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 2500 g 1₫
192A-1016 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 2700 g 1₫
192A-1018 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 3000 g 1₫
192A-1020 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 3600 g 1₫
192A-1022 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 4000 g 1₫
192A-1024 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 4500 g 1₫
192A-1026 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 5000 g 1₫
192A-1028 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 5400 g 1₫
192A-1030 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 6400 g 1₫
192A-1032 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 7200 g 1₫
192A-1034 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 8000 g 1₫
192A-1036 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 8200 g 1₫
192A-1038 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 9100 g 1₫
192A-1040 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 9900 g 1₫
192B-1004 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 1000 g x 370 1₫
192B-1006 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 1500 g x 370 1₫
192B-1008 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 2000 g x 370 1₫
192B-1010 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 3000 g x 700 1₫
192B-1012 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 4000 g x 900 1₫
192B-1014 Búa Tạ đầu vuông cán cao su 5000 g x 900 1₫

Tổng tiền:

  Búa Tạ đầu vuông cán gỗ    
Model Trọng Lượng Đầu Búa
g
Chiều dài
mm
Trọng Lượng
g
191I-1004 1000 320 1200
191I-1006 1500 360 1720
191I-1008 2000 380 2240
191I-1010 3000 700 3630
191I-1012 4000 800 4790
191I-1014 5000 800 5790
       
       
  Búa Tạ đầu vuông cán cao su    
Model Trọng Lượng Đầu Búa
g
Chiều dài
mm
Trọng Lượng
g
192A-1002 1000 370 1300
192A-1004 1400 370 1700
192A-1006 1500 370 1800
192A-1008 1800 370 2100
192A-1010 2000 370 2300
192A-1012 2200 370 2500
192A-1014 2500
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085