0
Danh mục sản phẩm

Búa tạ cán gỗ chống đánh lửa Xpark

191B-1002
Búa Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Búa tạ cán gỗ chống đánh lửa Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
191B-1002 Búa Tạ Loại cán gỗ 450 g 1₫
191B-1004 Búa Tạ Loại cán gỗ 1000 g 1₫
191B-1006 Búa Tạ Loại cán gỗ 1400 g 1₫
191B-1008 Búa Tạ Loại cán gỗ 1500 g 1₫
191B-1010 Búa Tạ Loại cán gỗ 1800 g 1₫
191B-1012 Búa Tạ Loại cán gỗ 2000 g 1₫
191B-1014 Búa Tạ Loại cán gỗ 2200 g 1₫
191B-1016 Búa Tạ Loại cán gỗ 2500 g 1₫
191B-1018 Búa Tạ Loại cán gỗ 2700 g 1₫
191B-1020 Búa Tạ Loại cán gỗ 3000 g 1₫
191B-1022 Búa Tạ Loại cán gỗ 3600 g 1₫
191B-1024 Búa Tạ Loại cán gỗ 4000 g 1₫
191B-1026 Búa Tạ Loại cán gỗ 4500 g 1₫
191B-1028 Búa Tạ Loại cán gỗ 5000 g 1₫
191B-1030 Búa Tạ Loại cán gỗ 5400 g 1₫
191B-1032 Búa Tạ Loại cán gỗ 6400 g 1₫
191B-1034 Búa Tạ Loại cán gỗ 7200 g 1₫
191B-1036 Búa Tạ Loại cán gỗ 8000 g 1₫
191B-1038 Búa Tạ Loại cán gỗ 8200 g 1₫
191B-1040 Búa Tạ Loại cán gỗ 9100 g 1₫
191B-1042 Búa Tạ Loại cán gỗ 9900 g 1₫
191C-1002 Búa Tạ kiểu đức 500 g 1₫
191C-1004 Búa Tạ kiểu đức 1000 g 1₫
191C-1006 Búa Tạ kiểu đức 1500 g 1₫
191C-1008 Búa Tạ kiểu đức 2000 g 1₫
191C-1010 Búa Tạ kiểu đức 3000 g 1₫
191C-1012 Búa Tạ kiểu đức 4000 g 1₫
191C-1014 Búa Tạ kiểu đức 5000 g 1₫
191E-1002 Búa Tạ đầu nhựa 800 g 1₫
191E-1004 Búa Tạ đầu nhựa 1000 g 1₫
191F-1002 Búa Tạ đầu nhựa 420 g 1₫
191F-1004 Búa Tạ đầu nhựa 650 g 1₫
191G-1002 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 450 g 1₫
191G-1004 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1000 g 1₫
191G-1006 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1400 g 1₫
191G-1008 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1500 g 1₫
191G-1010 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 1800 g 1₫
191G-1012 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2000 g 1₫
191G-1014 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2200 g 1₫
191G-1016 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2500 g 1₫
191G-1018 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 2700 g 1₫
191G-1020 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 3000 g 1₫
191G-1022 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 3600 g 1₫
191G-1024 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 4000 g 1₫
191G-1026 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 4500 g 1₫
191G-1028 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 5000 g 1₫
191G-1030 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 5400 g 1₫
191G-1032 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 6400 g 1₫
191G-1034 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 7200 g 1₫
191G-1036 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 8000 g 1₫
191G-1038 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 8200 g 1₫
191G-1040 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 9100 g 1₫
191G-1042 Búa Tạ đầu tròn cán gỗ 9900 g 1₫

Tổng tiền:

  Búa Tạ Loại cán gỗ    
Model Trọng Lượng Đầu Búa
g
Chiều dài
mm
Trọng Lượng
g
191B-1002 450 310 450
191B-1004 1000 320 1000
191B-1006 1400 360 1400
191B-1008 1500 360 1500
191B-1010 1800 380 1800
191B-1012 2000 380 2000
191B-1014 2200 400 2200
191B-1016 2500 400 2500
191B-1018 2700 400 2700
191B-1020 3000 700 3000
191B-1022 3600 700 3600
191B-1024 4000 800 4000
191B-1026 4500 800 4500
191B-1028 5000 800 5000
191B-1030
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 0911980085