0
Danh mục sản phẩm

Bộ cờ lê

4301-9
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Bộ cờ lê
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
4301-9 Bộ cờ lê vòng miệng 9 chi tiết 1₫
4301-12 Bộ cờ lê vòng miệng 12 chi tiết 1₫
4301-13 Bộ cờ lê vòng miệng 13 chi tiết 1₫
4302-9 Bộ cờ lê 2 đầu tròng 9 chi tiết 1₫
4302-12 Bộ cờ lê 2 đầu tròng 12 chi tiết 1₫
4302-13 Bộ cờ lê 2 đầu tròng 13 chi tiết 1₫

Tổng tiền:

  Bộ cờ lê vòng miệng
Model Bộ gồm 
4301-9 6*7,8*10,10*12,12*14,14*17,
16*18,17*19,19*22,21*23
4301-12 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,
16*17,18*19,20*22,21*23,
24*27,25*28,30*32
4301-13 6*7,8*10,10*12,11*13,12*14,
14*17,16*18,17*19,19*22,
21*23,22*24,24*27,30*32
   
   
  Bộ cờ lê 2 đầu tròng
Model Bộ gồm 
4302-9 6*7,8*10,10*12,12*14,14*17,
16*18,17*19,19*22,21*23
4302-12 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,
16*17,18*19,20*22,21*23,
24*27,25*28,30*32
4302-13 6*7,8*10,10*12,11*13,12*14,
14*17,16*18,17*19,19*22,
21*23,22*24,24*27,30*32
Hotline: 0911980085